phone

Najczęstsze pytania o pożyczkę

plusGdzie mogę podpisać umowę pożyczki?

Cały proces przyznania pożyczki pod zastaw nieruchomości odbywa się on-line.


Jednak podpisanie umowy pożyczki wraz z ustanowieniem zabezpieczeń to na tyle istotna czynność, że konieczna jest wizyta u notariusza. Firmy pożyczkowe współpracują z wieloma doświadczonymi notariuszami na terenie całego kraju, tak abyś mógł w dogodnym dla niego miejscu sprawnie i bezpiecznie zawrzeć umowę pożyczki.


Po podjęciu decyzji oraz przedstawieniu wstępnej oferty przekazana zostanie Tobie informacja na temat nazwy oraz adresu kancelarii notarialnej w której zawarta będzie umowa pożyczki.

plusCzy muszę mieć działalność aby uzyskać poza bankową pożyczkę pod zastaw?

W związku z obowiązującymi w Polsce przepisami ustawy o kredycie hipotecznym pożyczki zabezpieczone nieruchomością mogą oferować konsumentom jedynie Banki oraz SKOK-i.
 

Zatem w praktyce aby uzyskać taką pożyczkę od firmy pożyczkowej trzeba być nie konsumentem a więc przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą lub rolnikiem prowadzącym działalność rolniczą. Nigdzie jednak nie jest określone jak długo trzeba prowadzić działalność i w jakiej formie. Pożyczkę pod zastaw nieruchomości można więc uzyskać już od pierwszego dnia jej prowadzenia czy to na podstawie wpisu do CEiDG czy też KRS-u. Konsument może starać się też o pożyczkę pod zastaw od firmy pożyczkowej jeśli zostanie mu przedstawiona oferta zabezpieczenia w formie poręczenia jego pożyczki w funduszu poręczeniowym.

plusJak wygląda proces uzyskania pożyczki do zastaw nieruchomości?

Aby uzyskać pożyczkę pod zastaw nieruchomości trzeba przejść kilka prostych kroków. Po pierwsze należy się z nami skontaktować za pośrednictwem prostego formularza www.pfphermes/kontakt następnie należy wpisać swoje dane i oczekiwaną kwotę pożyczki. Nasz pracownik skontaktuje się z Tobą w celu weryfikacji danych dotyczących nieruchomości, która będzie przedmiotem zastawu.
 

Po pozytywnej weryfikacji należy wysłać zdjęcia nieruchomości oraz numer Księgi Wieczystej na adres mailowy: biuro@pfphermes.pl w celu dokonania przez Nas bezpłatnej wyceny wartości rynkowej zabezpieczenia i oceny jego stanu prawnego. Jeśli wnioskowana przez Ciebie kwota pożyczki nie jest wyższa niż 50% oszacowanej wartości nieruchomości i stan prawny nieruchomości pozwala na zaciągniecie pożyczki pod jej zastaw to wstępna decyzja o przyznaniu pożyczki powinna być pozytywna!
 

Następnie Nasz pracownik wyśle na Twój adres mailowy treść wstępnej decyzji wraz z proponowanym harmonogramem spłaty pożyczki oraz listą dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy pożyczki. Jeśli zaakceptujesz proponowane  warunki pożyczki to następnym krokiem będzie przedstawienie przez Ciebie w formie skanu na maila wszystkich dokumentów z listy, która  otrzymałeś. Jeśli treść dokumentów jest poprawna sporządzimy dla Ciebie umowę pożyczki. Wzór umowy pożyczki otrzymasz na maila a jeśli nie będzie żadnych uwag to ustalimy wspólnie dogodny dla Ciebie termin podpisania umowy u notariusza.
 

Po podpisaniu umowy w formie aktu notarialnego, na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy dokonana zostanie wypłata pożyczki w ciągu 24 godzin od spełnienia wszystkich warunków wypłaty.
 

Podsumowując, aby uzyskać pożyczkę pod zastaw nieruchomości należy:

  1. Wysłać zdjęcia i numer Księgi Wieczystej na maila: biuro@pfphermes.pl
  2. Zaakceptować otrzymaną wstępną ofertę pożyczki pod zastaw nieruchomości oraz zapoznać się z lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy.
  3. Wysłać na maila: biuro@pfphermes.pl skany dokumentów z otrzymanej listy.
  4. Zaakceptować treść przedstawionej Ci umowy pożyczki.
  5. Podpisać umowę pożyczki we wskazanej kancelarii notarialnej.
  6. Wskazać rachunek do wypłaty pożyczki i zaczekać 24 godziny na jej uruchomienie.

plusMam złą historię kredytową czy dostanę pożyczkę?

Każdy z nas posiada zobowiązania finansowe nawet osoby bez kredytów w codziennym życiu płacą regularnie za usługi lub daniny na rzecz państwa.

Zmienną sytuacja życiowa oraz gospodarcza czasami powoduje brak możliwości spłaty posiadanych zobowiązań. Szczególnie często sytuacja ta dotyka przedsiębiorców, którzy są narażeni na ciągłe zmiany w gospodarce lub wciąż zmieniające się przepisy prawa. Obecnie według danych NBP już ponad 2 mln Polaków ma problemy ze spłatą zobowiązań. Czasami są to jedynie opóźnienia w spłacie ale często są to zobowiązania wymagalne lub dochodzone na drodze egzekucji sądowej.

Osoby posiadające złą historie kredytową lub już wypowiedziane umowy kredytów często nie zdają sobie sprawy z tego, że mogą wnioskować o pożyczkę na spłatę tych zobowiązań nawet wtedy gdy sprawą zajmuje się komornik sądowy! Posiadając nieruchomość można łatwo spłacić swoje dotychczasowe zobowiązania oraz dodatkowo uzyskać środki np. na rozwój lub rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wystarczy jedynie złożyć prosty wniosek o pożyczkę, uzyskać decyzję, popisać umowę i wypłacić środki na wskazany we wniosku cel.

Celem pożyczki może być spłata wszystkich posiadanych zobowiązań w tym kredytów, pożyczek, chwilówek, kredytów firmowych a także zaległości w ZUS, US lub zaległości czynszowych. Jedna niższa rata oraz brak zaległości może ułatwić otrzymanie finansowania z banku lub innej instytucji finansowej. Jest to często pierwszy krok do poprawy kondycji finansowej, redukcji zobowiązań oraz naprawy złej historii kredytowe

plusDla kogo pożyczka poza bankowa pod zastaw nieruchomości?

Pozabankowa pożyczka pod zastaw nieruchomości oferowana jest osobom posiadającym nieruchomość na terenie Polski. Można też ją uzyskać jeśli osoba trzecia nam jej użyczy (czyli wyda zgodę na obciążenie nieruchomości). Pożyczkę pod zastaw nieruchomości może uzyskać klient indywidualny jak i osoba prowadząca działalność gospodarczą lub planująca rozpoczęcie działalności. Pożyczkę tę może ponadto uzyskać spółka lub inny podmiot posiadający osobowość prawną.

Pożyczka pod zastaw nieruchomości może być przeznaczona na zaspokojenie wielu rożnych potrzeb naszych klientów. Najczęściej Nasi klienci przeznaczają pieniądze z pożyczki na spłatę posiadanych zadłużeń w bankach lub instytucjach pozabankowych. Często klienci przeznaczają środki z pożyczki na remont posiadanej nieruchomości, zakup sprzętu elektronicznego lub samochodu.

Nasi klienci biznesowi mogą uzyskać pożyczkę pod zastaw nieruchomości już od pierwszego dnia prowadzenia działalności.

Naszymi klientami najczęściej są osoby fizyczne lub firmy, które nie mogą otrzymać finansowania bankowego z różnych przyczyn. Z rozmów z naszymi klientami wynika, że najczęstszą przyczyną odmowy finansowania są zaległości w spłacie zobowiązań lub brak zdolności kredytowej według oceny banku.

Dla klientów potrzebujących szybkiego finansowania idealnym rozwiązaniem są produkty oferowane przez PFP Hermes gdyż nie weryfikujemy Naszych klientów w bazach międzybankowych i gospodarczych a zdolność kredytowa jest badana w uproszczonej formie, na podstawie oświadczenia.

Weryfikujemy jedynie aktualną wartość rynkową nieruchomości oraz jej stan prawny. Na tej podstawie dokonujemy oceny wartości nieruchomości i podejmujemy wstępną decyzję w sprawie udzielenia pożyczki.

Często naszymi klientami są przedsiębiorcy lub inne osoby szukające szybkiego finansowania możliwego do uzyskania w parę dni. Są to głównie inwestorzy z rynku nieruchomości poszukujący okazji inwestycyjnych. Takim klientom oferujemy pożyczkę pod zastaw nieruchomości na korzystnych warunkach z możliwością wypłaty środków w ciągu 48 godzin od momentu złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Sporą grupą naszych klientów są również osoby, które oczekują na finansowanie bankowe lub środki z funduszy europejskich. Środki z pożyczki przeznaczają na wkład własny lub na środki niezbędne do uruchomienia inwestycji. W tym przypadku źródłem spłaty pożyczki poza bankowej jest kredyt lub dotacja.

Jak wiadomo obecna sytuacja na rynku nieruchomości jest specyficzna. Ciężko jest sprzedać nieruchomość za oczekiwaną cenę. Jest to proces długotrwały i często wymagający sporego zaangażowania ze strony sprzedającego. Dlatego też bardzo często z pożyczki pod zastaw nieruchomości korzystają właściciele nieruchomości chcący sprzedać nieruchomość ale nie za wszelką cenę. Są to osoby posiadające często spore zobowiązania finansowe, które mogę spłacić naszą pożyczką . Mając już spłacone długi mogę spokojnie czekać na kupującego, który zaoferuje dobrą cenę za nieruchomość. W tym przypadku źródłem spłaty pożyczki jest sprzedaż nieruchomości.

plusCzy można otrzymać pożyczkę pod zastaw mieszkania bez Księgi Wieczystej?

Jak najbardziej jest to możliwe. Pożyczka zostanie udzielona na podstawie umowy pożyczki i wpisu do dz. II nowozakładanej Księgi Wieczystej jako zabezpieczenie przejściowe. Po tym jak tylko Księga zostanie urządzona pożyczkodawca dokona wpisu hipoteki do dz. IV KW. Reszta warunków pożyczko pozostaje bez zmian. Koszty pożyczki w tym przypadku są nie wiele wyższe od standardowej umowy gdzie od razu jest wyodrębniona Księga Wieczysta.

plusCzy muszę mieć rachunek bankowy aby otrzymać pożyczkę?

Tak, klient musi posiadać lub dysponować rachunkiem bankowym. Jedyną formą uruchomienia pożyczki jest przelew bankowy na wskazany rachunek. 

plusJaki jest maksymalny okres spłaty pożyczki?

Pożyczkę pod zastaw nieruchomości można uzyskać na rok lub dwa lata z możliwością wielokrotnego przedłużenia umowy. Warunkiem przedłużenia umowy jest terminowa splata rat pożyczki oraz częściowa nadpłata kapitału pożyczki, który jest wskazany w harmonogramie spłaty.

plusCzy mogę wcześniej spłacić pożyczkę?

Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki przed terminem wyznaczonym w umowie. Możliwa jest zarówno częściowa wcześniejsza spłata pożyczonego kapitału jak i całości pożyczki przed terminem. Z tego tytułu pożyczkodawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat lub prowizji. Jeśli zdecydujesz się na nadpłatę kapitału co miesiąc wraz z ratą odsetkową to co miesiąc będzie ubywać kapitału do spłaty na koniec okresu umowy.